Predlog ŽURD Koper: sprememba 49. člena registracijskega pravilnika

Iz koprskega ženskega kluba je na naslov Rokometne zveze Slovenije prišla pobuda za spremembo registracijskega pravilnika. O tej spremembi bo danes odločal zbor članov RZS, ki zaseda ob 17. uri.


Spremeni se drugi odstavek 49.člena, da se glasi: “Šteje se, da je igralec oz. v primeru mladoletnega igralca njegov zakoniti zastopnik, seznanjen z določili le-tega, z dnem objave tega Pravilnika na spletnih straneh Rokometne zveze Slovenije, oziroma z dnem, ko podpiše pristopno izjavo za članstvo v klubu.”

 

Komentarji