Šmarčani z novima okrepitvama

V Rokometnem društvu Herz Šmartno so predstavili prvi okrepitvi za sezono 2022/23. 


V Rokometnem društvu Herz Šmartno so kot prvo okrepitev predstavili 19- letnega Luka Markoška, ki bo Šmarčane okrepil na poziciji levega krila. Kot druga okrepitev, pa na pozicijo srednjega zunanjega prihaja 17- letni Andraž Stanič, ki se je za prestop k Šmartnemu, odločil zaradi želje po napredovanju. Oba sta svojo rokometno pot začela v Rokometnem društvu Rudar. Sta motivirana in pripravljena na trdo delo, ki ju čaka v sezoni 2022/23. 

 

IZJAVI OB PRIHODU: 

Luka Markošek: “𝘋𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘥𝘦𝘮 𝘷 Š𝘮𝘢𝘳𝘵𝘯𝘰 𝘴𝘦𝘮 𝘴𝘦 𝘰𝘥𝘭𝘰č𝘪𝘭 𝘪𝘻 𝘷𝘦č 𝘷𝘪𝘥𝘪𝘬𝘰𝘷. 𝘛𝘶 𝘷𝘪𝘥𝘪𝘮 𝘪𝘨𝘳𝘢𝘭𝘤𝘦, 𝘬𝘪 𝘪𝘮𝘢𝘫𝘰 𝘮𝘰č𝘯𝘰 𝘷𝘰𝘭𝘫𝘰 𝘥𝘰 𝘵𝘳𝘥𝘦𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘢, 𝘷𝘰𝘭𝘫𝘰 𝘥𝘰 𝘪𝘨𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘥𝘷𝘴𝘦𝘮 𝘱𝘳𝘪𝘱𝘢𝘥𝘯𝘰𝘴𝘵 𝘦𝘬𝘪𝘱𝘪. 𝘝𝘪𝘥𝘪𝘮 𝘮𝘰ž𝘯𝘰𝘴𝘵 𝘭𝘢𝘴𝘵𝘯𝘦𝘨𝘢 𝘯𝘢𝘱𝘳𝘦𝘥𝘬𝘢, 𝘩𝘬𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘢 𝘴𝘦𝘮 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘳𝘪č𝘢𝘯, 𝘥𝘢 𝘣𝘰𝘮 𝘦𝘬𝘪𝘱𝘪 𝘷𝘦𝘭𝘪𝘬𝘰 𝘥𝘰𝘱𝘳𝘪𝘯𝘦𝘴𝘦𝘭. Ž𝘦𝘭𝘪𝘮 𝘴𝘪, 𝘥𝘢 𝘣𝘪 𝘪𝘮𝘦𝘭𝘪 č𝘪𝘮 𝘷𝘦č 𝘶𝘴𝘱𝘦𝘩𝘢 𝘷 1.𝘉 𝘭𝘪𝘨𝘪 𝘵𝘦𝘳 𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘮𝘦𝘥 𝘯𝘢𝘫𝘣𝘰𝘭𝘫š𝘪𝘮𝘪. 𝘝𝘴𝘦𝘬𝘢𝘬𝘰𝘳 𝘴𝘦𝘮 𝘱𝘳𝘪𝘱𝘳𝘢𝘷𝘭𝘫𝘦𝘯 𝘷𝘭𝘰ž𝘪𝘵𝘪 𝘰𝘨𝘳𝘰𝘮𝘯𝘰 𝘵𝘳𝘶𝘥𝘢 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘭𝘢, 𝘥𝘢 𝘣𝘰𝘮𝘰 𝘮𝘰č𝘯𝘦𝘫š𝘪, 𝘣𝘰𝘭𝘫 𝘱𝘰𝘷𝘦𝘻𝘢𝘯𝘪 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘪𝘳𝘢𝘯𝘪. 𝘒𝘭𝘫𝘶𝘣 𝘯𝘢𝘱𝘰𝘳𝘯𝘦𝘮 š𝘵𝘶𝘥𝘪𝘫𝘶 𝘴𝘦 𝘣𝘰𝘮 𝘮𝘢𝘬𝘴𝘪𝘮𝘢𝘭𝘯𝘰 𝘵𝘳𝘶𝘥𝘪𝘭 𝘯𝘢 𝘵𝘳𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨𝘪𝘩 𝘪𝘯 𝘵𝘦𝘬𝘮𝘢𝘩. 𝘝𝘦𝘴𝘦𝘭𝘪𝘮 𝘴𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘩𝘢𝘫𝘢𝘫𝘰č𝘦 𝘴𝘦𝘻𝘰𝘯𝘦 𝘻 ž𝘦𝘭𝘫𝘰, 𝘥𝘢 𝘣𝘰 č𝘪𝘮 𝘣𝘰𝘭𝘫 𝘶𝘴𝘱𝘦š𝘯𝘢.”

Andraž Stanič: “𝘡𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰𝘱 𝘷 𝘙𝘋 𝘏𝘦𝘳𝘻 Š𝘮𝘢𝘳𝘵𝘯𝘰 𝘴𝘦𝘮 𝘴𝘦 𝘰𝘥𝘭𝘰č𝘪𝘭 𝘻𝘢𝘳𝘢𝘥𝘪 ž𝘦𝘭𝘫𝘦 𝘱𝘰 𝘯𝘢𝘱𝘳𝘦𝘥𝘰𝘷𝘢𝘯𝘫𝘶. 𝘙𝘋 𝘏𝘦𝘳𝘻 Š𝘮𝘢𝘳𝘵𝘯𝘰 𝘫𝘦 𝘷 𝘻𝘢𝘥𝘯𝘫𝘪𝘩 𝘯𝘦𝘬𝘢𝘫 𝘭𝘦𝘵𝘪𝘩 𝘥𝘰𝘬𝘢𝘻𝘢𝘭𝘰, 𝘥𝘢 𝘥𝘰𝘣𝘳𝘰 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘪𝘫𝘢 𝘮𝘭𝘢𝘥𝘦 𝘪𝘨𝘳𝘢𝘭𝘤𝘦, 𝘪𝘯 𝘬𝘦𝘳 𝘴𝘦𝘮 𝘴𝘭𝘪š𝘢𝘭 𝘷𝘦𝘭𝘪𝘬𝘰 𝘥𝘰𝘣𝘳𝘦𝘨𝘢 𝘰 𝘵𝘳𝘦𝘯𝘦𝘳𝘴𝘬𝘦𝘮 š𝘵𝘢𝘣𝘶, 𝘴𝘦 𝘮𝘪 𝘫𝘦 𝘻𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰𝘱 𝘭𝘰𝘨𝘪č𝘯𝘢 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘻𝘢 𝘷 𝘮𝘰𝘫𝘪 𝘳𝘰𝘬𝘰𝘮𝘦𝘵𝘯𝘪 𝘬𝘢𝘳𝘪𝘦𝘳𝘪. 𝘡𝘦𝘭𝘰 𝘴𝘦 𝘷𝘦𝘴𝘦𝘭𝘪𝘮 𝘯𝘰𝘷𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘩𝘢𝘫𝘢𝘫𝘰č𝘦 𝘴𝘦𝘻𝘰𝘯𝘦 2022/23 𝘪𝘯 𝘴𝘰𝘰č𝘦𝘯𝘫𝘢 𝘻 𝘯𝘰𝘷𝘪𝘮𝘪 𝘪𝘻𝘻𝘪𝘷𝘪.”

 

FOTO: RD HERZ ŠMARTNO FB

Komentarji