POHVALNO – Brezplačni javni prevoz za športnike v celotni Sloveniji!

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja brezplačen javni prevoz za registrirane in kategorizirane športnike s statusom dijaka ali študenta. Mladi športniki bodo brezplačno vozovnico lahko uveljavljali za vožnjo z javnim prevozom na območju celotne Slovenije. 


Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez si je že več let prizadeval za olajšanje prevoza registriranim športnikom na kraj vadbe po zgledu subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. Marsikateremu mlademu športniku lahko namreč prevoz na kraj vadbe pomeni finančno in časovno obremenitev in tako obremenjuje nemoten razvoj športnika. Zato smo veseli uvedbe brezplačnega javnega prevoza za registrirane športnike s statusom dijaka ali študenta, ki ga uvaja novela Zakona o prevozih v cestnem prometu.

S 1. februarjem 2020 bodo vsi registrirani športniki lahko začeli koristiti pravico do brezplačnega medkrajevnega prevoza po celi Sloveniji. Mestni promet ni vključen v to pravico. Za uveljavljanje pravice registrirani športniki ne potrebujejo potrdil panožnih zvez, saj so vsi registrirani športniki navedeni v evidenci ŠportSI360. Ob nakupu vozovnice športnik samo pove svoje podatke in če je v evidenci, potem se mu prizna pravica do brezplačne vozovnice.

Ker je vadba registriranih predvsem pa kategoriziranih športnikov na več lokacijah, določitev zgolj enega kraja vadbe pa bi lahko predstavljala tudi administrativno oviro je ministrstvo v sodelovanju z OKS – ZŠZ predvidelo, da bodo registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta lahko uveljavljali brezplačen javni prevoz za območje celotne Slovenije. Tako bo ukrep omogočil tudi prevoz športnikov na tekmovanja ali druga srečanja nacionalnih panožnih zvez.

 

 

Komentarji