Predlogi OKS za pomoč športu

Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so na vlado naslovili sklepe, s katerimi bi zmanjšali posledice, ki jih bo za sabo pustila pandemija koronavirusa. OKS je naslovil sklepe, ki bi ohranil mednarodno konkurenčnost v slovenskem organiziranem športu, pripomogli pa bi tudi pri rekreaciji.


Predlogi OKS za pomoč pri športu:

1. Takojšnje izplačilo avansa namenskih proračunskih sredstev za šport na lokalni in državni ravni, prilagoditev oziroma poenastovitev (skrajšanje) postopkov za pridobitev ter obenem smiselna prerazporeditev namembnosti porabe sredstev glede na omejitev dejavnosti.

2. Posebna državna finančna pomoč za športne organizacije v višini izpada dokazljivih prihodkov zaradi odpovedi aktivnosti.

3. Začasno plačilo večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine v športnih društvih za otroke od 6. do 16. leta. Ukrep bi veljal vsaj 18 mesecev po koncu epidemije.

4. Oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leti 2020 in 2021 za prejemnika sponzorstva. Prav tako naj bodo odhodki pri dajalcu sponzorstva davčno priznani v višini trikratnika danega sponzorstva.

5. Višji delež davčno priznanih donacij (doslej 0,3% obdavčljivih prihodkov) v višini 5% obdavčljivih prihodkov v letih 2020 in 2021.

6. Zvišanje deleža dohodnine, ki ga zavezanec za dohodnino lahko nameni za doancije (z 0,5% na 1% odmerjene dohodnine).

7. Povračilo nastalih stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev.

8. Uvedba možnosti vračila kupnine za vstopnice v oblike vrednotnic.

9. Kritje stroškov varovanja policije za dodatne športne prireditve v določenem obdobju po koncu epidemije.

10. Kritje stroškov zdravstvene oskrbe na športnih prireditvah v določenem obdobju po koncu epidemije.

11. Ukinitev Zakona o davku od srečk z namenom zagotavljanja več sredstev Fundaciji za šport ali namenitev dela proračunskih sredstev, zbranih iz naslova davka od srečk, neposredno za športne organizacije prek razpisa Fundacije za šport.

 

Komentarji