RK Celje Pivovarna Laško je prvi rokometni klub s trajnostnim poročilom

RK Celje Pivovarna Laško je kar nekaj časa pripravljal trajnostno poročilo, ta je prvi ali eden prvih v rokometu, ki ga zaradi epidemije koronavirusa predstavlja z zamikom, a je prav ta kriza pokazala še večjo pomembnost tega dokumenta.

Namreč trajnostno poročilo z imenom »Inovacija v imenu tradicije« je dokument, ki pooseblja vizijo in filozofijo delovanja kluba, ki je trajnostno naravnana, to pa je v časih, kot jih doživljamo sedaj, še toliko bolj pomembno za obstoj. Klub je tradicionalno povezan z lokalno skupnostjo, močno pa se zaveda svoje družbene odgovornosti in posledice svojih dejanj. Celjski klub želi biti odgovoren igralec na nacionalni in mednarodni ravni ter tako utrditi svoj vodilni položaj v rokometu ‒ na igrišču in izven njega. V ta namen je to trajnostno poročilo osrednji komunikacijski instrument, ki obravnava najpomembnejše teme, za katere je klub odgovoren. Cilj poročila je ustvariti preglednost in pomagati bralcem razumeti razvojne korake, ki jih klub izvaja.


Da gre za izjemno pomemben in edinstven dokument, pričajo tudi posamezniki in vodilne osebe posameznih organizacij, ki so prispevale k nastanku tega poročila. Predsednik kluba, Jernej Smisl, je ob tem dejal: »Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo, prav tako se spreminja odnos okolja in sponzorjev do športa, zato moramo vsi akterji iskati in delovati v dolgoročnem skupnem interesu. Športne organizacije se morajo ukvarjati z različnimi perspektivami, če hočejo biti konkurenčne in izboljšati šport za vse posameznike. Sposobnost inoviranja je tisto, kar nas je vedno naredilo drugačne. Ravno zaradi tega smo se v Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško odločili narediti korak naprej, da odpremo vrata prihodnosti ter se lotimo novih izzivov, ne da bi pozabili na svojo tričetrtstoletno zgodovino. Povezovanje osnovne dejavnosti in trajnostnega razvoja je vsakodnevni proces, naša želja pa je vsakodnevno prizadevanje za ta cilj. To je maraton, ne šprint; teči pa moramo začeti zdaj!«

Tek kluba na dolge proge in njegov nenehni razvoj pa krepi tudi dolgoročno partnerstvo, več kot tridesetletno sodelovanje s Pivovarno Laško Union. Ob tem, da je trajnostni razvoj prava smer tudi v športu, je Zooullis Mina, glavni direktor Pivovarne Laško Union, še povedal: »V Pivovarni Laško Union verjamemo, da lahko z našo iniciativo Varimo boljši svet pozitivno prispevamo v okolja, v katerih delujemo. Predani smo vračanju družbi. V tem duhu smo še posebej ponosni na več kot tridesetletno sodelovanje in podporo rokometu v Sloveniji. Naše partnerstvo z Rokometnim klubom Celje Pivovarna Laško je bistveno doprineslo k timskemu delu, pošteni igri in višjim standardom ‒ od klubske do mednarodne ravni. Danes lahko z navdušenjem rečemo, da je tudi zaradi tega ta klub postal sinonim odličnosti tako doma kot v Evropi ter odlična spodbuda mladim.«

Celjski klub je stalnica v evropskih tekmovanjih, v ligi prvakov je nastopal že kar 25 sezon, kar ga uvršča med tri najbolj tradicionalne klube tega tekmovanja. Tega se zavedajo tudi pri Evropski rokometni zvezi, katere predsednik, Michael Wiederer, je ob tem dejal: »Težko bi si bilo zamisliti sezone EHF Lige prvakov brez celjskega kluba, saj je ta stalnica tega prestižnega tekmovanja. Trenutno vodstvo kluba se je izkazalo tudi izven rokometnega igrišča ‒ od vključevanja deležnikov pa vse do upravljanja z okoljem in poročanja o svojih aktivnostih, kar priča o klubski predanosti trajnosti in športu

RK Celje Pivovarna Laško se zaveda, da njegove osnove izhajajo in vselej izvirajo iz lokalnega okolja ter domačih tekmovanj, kjer se ves ta čas trudi delovati v korist celotne rokometne družine, kot tudi okolja iz katerega izhaja. To sta seveda prepoznala tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije, Franjo Bobinac in župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot: »Izkazalo se je, da trajnostno usmerjene organizacije laže pritegnejo in obdržijo zaposlene ter doživljajo manjša tveganja v smislu financ in ugleda. Ti subjekti so tudi bolj inovativni in prilagodljivi svojemu okolju, dokaz česar je tudi primer RKCPL. To poročilo je odličen način, kako premakniti položaj rokometa v trajnostnem razvoju, kako navdihovati, izzivati in imeti vpliv na mednarodnem nivoju. Zato želim RK CPL uspehov in nadaljevanje dobrega dela, ki ga že izvajajo,« je dejal Bobinac, župan Celja pa zaključil: »Naš skupni cilj je in mora biti širjenje ozaveščenosti o trajnostnem razvoju. Ne le v gospodarstvu, temveč na vseh področjih življenja. Da bi lahko tudi športni klubi sledili trajnostnim načelom, potrebujejo dobro vizijo in odločno vodenje. RK CPL je skozi desetletja kazal, da to zmore, na podlagi tega poročila pa to ponovno dokazuje. Klub deluje kot vzornik – za vse, ki bi lahko vzeli žogo v roke in odigrali pomembno vlogo pri spoštovanju okolja in pravični igri s soljudmi. Klub sodeluje v inovativnih projektih, ki so pomembni tako z družbenega kot okoljskega vidika. Vesel sem, da RK CPL prevzema družbeno odgovornost na številnih področjih in je pripravljen svoje znanje tudi prenašati

S tem prvim trajnostnim poročilom klub postavlja standarde in uvaja novosti v svetu rokometa, kot jih je že mnogokrat do sedaj. Predsednik Evropske rokometne zveze je ob tem celjski klub tudi zaprosil, če lahko to poročilo uporablja kot zgled in primer dobre prakse, ki bi ji rokomet moral v prihodnje slediti. Seveda pa je samo poročilo le korak, sicer zelo pomemben, v pisanju zgodovine tega izjemnega kluba in bo svojo pravo vrednost pokazal z izvajanjem prakse, kar pa RK Celje Pivovarna Laško s svojimi dejanji ponosno ves čas aktivno dokazuje.

Trajnostno poročilo je na voljo v tiskani ter elektronski obliki in sicer v SLOVENSKEM in ANGLEŠKEM jeziku.

VIR IN FOTO: RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO

Komentarji