Sklenjeno sodelovanje z borilno panožno zvezo

Na samem začetku današnje seje je predsednik RZS Bor Rozman sklenil sodelovanje z Judo zvezo Slovenije. 


Tako sta še pred 1. točko (predstavitvijo obeh novih podpredsednikov RZS) Bor Rozman in Lovrencij Galuf (predsednik JZS) pisno potrdila, da bosta zvezi v prihodnje dobro sodelovali. 

Sodelovanje je bilo soglasno potrjeno. 

 

Komentarji