Sprememba Statuta RZS: kako reševati višjo silo kot je epidemija?

Danes bo na volilnem zboru članov Rokometne zveze Slovenije potekala potrditev spremembe Statuta RZS. Glavni poudarek je predvsem ureditev organizacija in delovanje zveze v primeru višje sile (epidemija, naravne nesreče itd.).


V Statut se v 26. člen dodaja odstavek: V primeru višje sile (razglašene epidemije, naravne nesreče ipd.), ko je ovirano delo organov in njihovih članov, predsedstvo za čas trajanja višje sile odloča o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje zveze ter potek vseh aktivnosti pod okriljem RZS, ne glede na siceršnja določila tega statuta in drugih splošnih aktov RZS.”

 

Komentarji