1. B DRL – sklep NI sprejet!

Kot smo že pisali, so se ugibanja izpred nekaj dni tudi potrdila. 1. B DRL ne bo sprejela pogojnega sklepa Združenja prvoligaških klubov.


Za sprejem sklepa bi skupščina 1. B DRL potrebovala dvotretjinsko večino, kar pomeni, da bi ZA sklep moralo glasovati najmanj 10 klubov. Z drugimi besedami povedano, PROTI so lahko največ 4 klubi. 

Čeprav še vsi klubi niso oddali svojega glasu, je v tem trenutku že jasno, da je PROTI sklepu glasovalo že 5 klubov. Glasovanje poteka korespondenčno.

Imamo odločitev, a nikakor nimamo nobene rešitve! Sprejeta liga 14

Predsednik združenja prvoligašev: “To je rešitev le za krajše obdobje”

Volk ureja svoj vrtiček, koza se bori za preživetje

Komentarji