SLOVENSKA APLIKACIJA, KI POMAGA PRI OCENI FINANČNEGA ZDRAVJA IN NAČRTOVANJU OSEBNIH FINANC

Uspešna slovenska finančna svetovalca, Miha Urek in Nikola Mlajković, sta razvila aplikacijo, ki utegne rešiti večino finančnih preglavic povprečnega Slovenca. Kako? Z oceno finančnega zdravja posameznika.


Najnovejše raziskave kažejo, da si Slovenci ravno ne belimo glave z našo finančno prihodnostjo ali urejenostjo naših financ, saj bi v povprečju na testu finančne pismenosti dosegli zgolj zadostno oceno. A če je bila dvojka v šoli sprejemljiva, pri načrtovanju in urejanju osebnih financ ni.

Eeezy finance je aplikacija, ki je primerna prav za vse, ne glede na predhodno znanje o financah, ali pa življenjsko obdobje, saj je bila aplikacija narejena, da uporabnika spremlja skozi vse življenjske faze in mu, glede na trenutno situacijo, pomaga pri sprejemanju pametnih finančnih odločitev.

Brezplačna aplikacija za OCENO FINANČNEGA ZDRAVJA

Spletna aplikacija na podlagi izpolnjenega testa, ki vključuje vsa pomembna področja osebnih financ, od dohodkov, izdatkov pa do načrtovanih finančnih ciljev, uporabniku preračuna njegovo finančno zdravje. Rezultati vključujejo sliko tveganj, življenjskih izdatkov, zadolženosti, varnostnih rezerv ter osnovna priporočila glede varčevanja.

Jedro aplikacije je finančna ocena, ki na podlagi meritev osebnih financ za uporabnika pripravi finančno poročilo o stanju in konkretne ukrepe za izboljšanje finančnega zdravja posameznika. Ena od prednosti je tudi simulacija posameznikove finančne prihodnosti glede na današnje finančne odločitve.

Uporabnik bo z aplikacijo Eeezy finance sposoben preračunati potrebne mesečne prihranke za željene finančne cilje ter ugotoviti, kam trenutno pelje njegova finančna situacija, ne da bi bil podvržen zahtevnemu finančnemu žargonu.

Kako aplikacija deluje?

Uporabnik odgovori na vprašanja o svojih osebnih financah, aplikacija pa s pomočjo zahtevnih algoritmov izdela njegovo finančno oceno, ki mu pove, kako urejene in zdrave so njegove osebne finance.

Komentarji